Disclaimer

Disclaimer www.tmf-bv.nl
TMF B.V. (Kamer van Koophandel: 18056829), hierna te noemen TMF, verleent u hierbij toegang tot www.tmf-bv.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. TMF behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en informatief.

Beperkte aansprakelijkheid
TMF spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TMF. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TMF nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TMF B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TMF. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TMF, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.